ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดอบรมในหัวข้อ 'การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน' ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร 3 มิติ เพื่อพัฒนา องค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพและด้านความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

16 พฤษภาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน” ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร 3 มิติ เพื่อพัฒนา องค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพและด้านความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร จัดโดย หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการเงินรอบตัวของตนเอง ให้คำแนะนำเรื่องการเงินพร้อมทำแบบทดสอบ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีด้านการเงิน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวเอง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องบรรยาย E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


16 พฤษภาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065