ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรห้องปบัติการและสัตว์ทดลอง จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารการจัดการห้องปฏิบัติการ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

21 พฤษภาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ชรัชดา พันธุ์วิทยากูล รองผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารการจัดการห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ และการบริหารจัดการสัตว์ทดลอง ของศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567


 


21 พฤษภาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065