ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสัตวแพทย์หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 6 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

6 มิถุนายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.น.สพ.อติกันต์ ทองทาบ รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางคลินิกและการศึกษาหลังปริญญา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สัตวแพทย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับสัตวแพทย์หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 6 ในการจบหลักสูตรการเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


6 มิถุนายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065