ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คุณล่าย หลิน ผู่ช่วยผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าพบปะหารือความร่วมมือ ด้านการพิมพ์หนังสือ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

6 มิถุนายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณล่าย หลิน ผู่ช่วยผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าพบปะหารือความร่วมมือ ด้านการพิมพ์หนังสือ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


6 มิถุนายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065