ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เข้าประชุมหารือร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการดูแลสุนัขจรจัดและแมวในที่สาธารณะ ณ เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567

6 มิถุนายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.ดร.สพ.ญ.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (PODD) เข้าประชุมหารือร่วมกับ คุณพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการดูแลสุนัขจรจัดและแมวในที่สาธารณะ ด้านความปลอดภัยในอาหารที่ผลิตภัณฑ์สัตว์ และงานบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม (One Health) ณ เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


6 มิถุนายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065