ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ผศ.ดร.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอล ร่วมพิธีปิดงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 'อ่างแก้วเกมส์ 2024' ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 มิถุนายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ผศ.ดร.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอล และอาจารย์สังกัดสำนักวิชาสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีปิดงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานปิดงาน และ ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024" กล่าวรายงานสรุปผลการจัดการแข่งขัน


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


10 มิถุนายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065