ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ทุน

9 กุมภาพันธ์ุ 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ประชาสัมพันธ์
ทุนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ทุน

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1 และ 1.2
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1

รอบที่ 1 -สมัครได้ตั้งเเต่บัดนี้ - 29 ธันวาคม 2565
รอบที่ 2 -สมัครวันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก


9 กุมภาพันธ์ุ 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065