ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชม รายการที่นี่ สัตวแพทยสภา Ep.82 ตอน 'หลักสูตรการพยาบาลสัตว์กับมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ไทย' วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 20:00 - 21:00 น

27 เมษายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ขอเชิญชม รายการที่นี่..สัตวแพทยสภา Ep.82 ตอน
หลักสูตรการพยาบาลสัตว์กับมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ไทย


พบกับวิทยากร
1. ผศ.ดร.น.สพ.อติกันต์ ทองทาบ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. อ.น.สพ.ดร.ภัทรกฤษณ์ จงไพบูลย์พัฒนะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ผศ.สพ.ญ.ดร.กนกนภัส กลิ่นภักดี 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ดำเนินรายการโดย
น.สพ.นวพูน จำปานิล 
ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

รายการที่นี่..สัตวแพทยสภา
- LIVE ผ่าน Facebook สัตวแพทยสภา ประเทศไทย
https://www.facebook.com/vetcouncil
 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 20:00 - 21:00 น


27 เมษายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065