ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศแจ้งเวลาให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2566 ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 เมษายน 2566


โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศจากโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแจ้งเวลาให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2566
โดยเปิดให้บริการเวลา 08.00 - 00.00 น. เฉพาะ หน่วยฉุกเฉิน


ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 เมษายน 2566

จึงขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 5394 8031 (เวชระเบียน) หรือ 0 5394 8032 (แผนกธุรการ)

 


7 เมษายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065