งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Comparative Efficacy of Chimeric Porcine Circovirus (PCV) Vaccines against Experimental Heterologous PCV2d Challenges ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences

14 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Comparative Efficacy of Chimeric Porcine Circovirus (PCV) Vaccines against Experimental Heterologous PCV2d Challenges

ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences (Published : 21 January 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 2.518

งานวิจัยเรื่อง Comparative Efficacy of Chimeric Porcine Circovirus (PCV) Vaccines against Experimental Heterologous PCV2d Challenges เป็นงานวิจัยที่ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ Porcine circovirus ชนิดที่ 2 ในสุกร ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้วัคซีนนี้ในอนาคต

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

Facebook Link


14 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065