รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ 3 ของประเทศไทย ในสาขา Veterinary จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings 2024

30 เมษายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ 3 ของประเทศไทย ในสาขา Veterinary จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings 2024

 

ที่มา : https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=THA&area=3400


30 เมษายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065