รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์  บรรณาธิการ Veterinary Integrative Sciences

8 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์  บรรณาธิการ Veterinary Integrative Sciences  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ Local Board for Thailand (2023-2026) สาขา Psychology, Dentistry and Veterinary Sciences ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2569  เพื่อคัดเลือกวารสารและให้ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการต่อคณะกรรมการสาขาวิชาสำหรับพิจารณาวารสารไทยให้ได้รับการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus จาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)


8 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065