ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Genomic Epidemilogy of Bacterial Foodborne Pathogens in Asia: WGS and pubMLST database for genome analysis

11 มิถุนายน 2567


ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

Genomic Epidemilogy of Bacterial Foodborne Pathogens in Asia: WGS and pubMLST database for genome analysis

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Microbial Genomics and Evolution จาก University of Oxford และ Swansea University


ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรม เซ็นทารา ริเวอร์ไซด์


Full Workshop 19 - 21 สิงหาคม 2567 (รับจำนวน 30 คน)

ค่าลงทะเบียน (Onsite)

12,000 บาท/คน สำหรับบุคลากรภายนอก

6,000 บาท/คน สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน

ค่าลงทะเบียน (Online) เฉพาะวันที่ 19 สิงหาคม 2567

1,000 บาท/คน

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ >> https://cmu.to/YudU8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8074 (ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย)


11 มิถุนายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065