ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หลักสูตร 'การผสมเทียมโค'

9 พฤศจิกายน 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เตรียมพบกับการจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

หลักสูตร "การผสมเทียมโค"

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม>>>

 https://www.facebook.com/lathcmu

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม>>

 0 5394 8038


9 พฤศจิกายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065