ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน echocardiography: พื้นฐานและการนำไปใช้ รุ่นที่ 2 (2nd Echocardiography Training and Workshop: from Basic to Practice) จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

9 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน echocardiography: พื้นฐานและการนำไปใช้ รุ่นที่ 2 (2nd Echocardiography Training and Workshop: from Basic to Practice) จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด (MSD) และ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) (DKSH) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด

  •  ภาคบรรยาย 2,000 บาท/คน
  •  ภาคปฏิบัติการ 7,000 บาท/คน


 เปิดรับสมัครแล้ว...วันนี้

  • ลงทะเบียน https://cmu.to/OWE7d
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8046 (คุณนิวัฒน์)


9 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065