ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมประชุมปูเสื่อสำหรับครอบครัวสัตวแพทย์ มช.สายสนับสนุนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

22 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมปูเสื่อ ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวสัตวแพทย์ มช. สายสนับสนุน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 อาทิ กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รวมทั้งแจ้งข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมภายในคณะ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


22 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065