ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ในนามบรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกล่าวรายงานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการถ่่ายทอดความรู้ ในงานสัมมนา “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือและตำรา ให้มีคุณค่าได้อย่างไร” เมื่อวันที่ 15

16 กุมภาพันธ์ุ 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามบรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือและตำรา ให้มีคุณค่าได้อย่างไร” พร้อมร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคสำคัญในการเขียนหนังสือตำรา การใช้ภาษาในเชิงตำราและหนังสือวิชาการ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการผลิตหนังสือและตำราความรู้ด้านวิชาการที่มีคุณค่าออกสู่สังคม ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จัดโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


16 กุมภาพันธ์ุ 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065