ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ Workshop การสร้างหนังสือของตัวเอง พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคสำคัญในการเขียนหนังสือตำราเรื่อง ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการเขียนหนังสือวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

20 กุมภาพันธ์ุ 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ Workshop การสร้างหนังสือของตัวเอง พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคสำคัญในการเขียนหนังสือตำราเรื่อง ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการเขียนหนังสือวิชาการ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือและตำรา ให้มีคุณค่าได้อย่างไร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


20 กุมภาพันธ์ุ 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065