ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม งานวันวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

2 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย งานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “งานวันวิจัย” ได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ ดร.น.สพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” และ รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ร่วมบรรยายในหัวข้อ “เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการหรือได้รับทุนการสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดกิจกรรม


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


2 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065