ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Chen-Si Lin Department of Veterinary Medicine, Director of Zoonosis Research Center, College of Bioresources and Agriculture, National Taiwan University ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

12 สิงหาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Chen-Si Lin Department of Veterinary Medicine, Director of Zoonosis Research Center, College of Bioresources and Agriculture, National Taiwan University ประเทศไต้หวัน และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมทำการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับปศุสัตว์ กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.น.สพ.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 


12 สิงหาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065