ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหาร และตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และ ผู้เกษียณอายุงาน ในงานพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

22 กันยายน 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และ ผู้เกษียณอายุงาน เพื่อเชิดชูเกียรติ และ ขอบคุณที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วย ในงานมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และ เกษียณอายุงาน จำนวน 2 ท่าน คือ อ.สพ.ญ.ศศิโศภิน ไชยลังการณ์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และ คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


22 กันยายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002