ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมสักการะพระพุทธสัตวแพทย์บรมติโลกนาถประทานพร พระพุทธรูปของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมไหว้ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ เพื่อเสริมสิริมงคลในปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

3 มกราคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมสักการะพระพุทธสัตวแพทย์บรมติโลกนาถประทานพร พระพุทธรูปของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมไหว้ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ เพื่อเสริมสิริมงคลในปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวสัตวแพทย์ และให้เกิดความร่มเย็น ผาสุก การงานราบรื่น ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3 มกราคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002