ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The CMUAH Special Seminar Series: Up Skills From Theory to Practice in Surgical Oncology

17 มีนาคม 66


โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 “The CMUAH Special Seminar Series: Up Skills From Theory to Practice in Surgical Oncology” 

  • ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566 (ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  • ฝึกปฏิบัติจริงบนโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 11 สิงหาคม 2566  (ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป


อัพเดทล่าสุด: 17 มีนาคม 66

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU - All Rights Reserved
053-948002 , Fax.053-948065