ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศขยายเวลา รับสมัครผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม ตลาดนัดวิชาชีพทางสัตวแพทย์ Job and Education Fair 2024

17 กุมภาพันธ์ุ 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศขยายเวลา รับสมัครผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม ตลาดนัดวิชาชีพทางสัตวแพทย์ Job and Education Fair 2024


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ บริษัทเอกชน และสถานประกอบการผู้ใช้สัตวแพทย์ ทุกท่าน

ร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดวิชาชีพทางสัตวแพทย์ Job and Education Fair 2024"
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร NOVEL CMU คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • เพื่อรับสมัครงานทางสัตวแพทย์
  • เพื่อรองรับนักศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติงานและสหกิจศึกษา
  • ขอสงวนสิทธิ์การพูดนำเสนอสถานประกอบการให้กับสถานประกอบการที่สมัครในรอบแรก
  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการออกบูธ (ท่านสามารถร่วมสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มหรือของที่ระลึกให้กับนักศึกษาได้)


ขยายเวลารับสมัครผู้ที่สนใจถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม คลิก https://cmu.to/th5d3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร 0 5394 8009 (คุณวิมพ์วิภา)


17 กุมภาพันธ์ุ 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065