รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี

9 ตุลาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวเจนจิรา พุ่มนวม นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี

 

จัดโดยสถาบันเซจง และได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

ระว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2566 จากมูลนิธิสถาบันเซจงสาธารณรัฐเกาหลี

 

ขอขอบคุณข้อมูล : https://www.facebook.com/photo?fbid=782432070556658&set=a.496576385808896


9 ตุลาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065