รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 มิถุนายน 2566


โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
.
น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
.
ในโอกาสได้รางวัล สัตวแพทย์คลินิกปฎิบัติสัตว์เลี้ยงแห่งปี (จรัส สืบแสง) ประจำปี 2566 จากสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

 


13 มิถุนายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065