รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมคณาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และ รางวัล Excellent Presented จาก Innopa ประเทศอินโดนีเซีย

8 พฤศจิกายน 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ

ศ.ดร.น.สพ.วิทยา สุริยาสถาพร 

รศ.ดร.สพ.ญ.วาสนา ไชยศรี

ผศ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน

อ.ดร.สพ.ญ.ดวงหทัย สายปินตา


ทีมคณาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และ รางวัล Excellent Presented จาก Innopa ประเทศอินโดนีเซีย

จากผลงานวิจัยและจัดนิทรรศการ เรื่อง "ชุดเพาะเชื้อแบคทีเรียหนึ่งวันและชุดตรวจความไวยาปฏิชีวนะ 2 วัน สำหรับใช้ในฟาร์มโคนมรายย่อย : One-day bacteria culture and two-day antibiotic susceptibility test for smallholder dairy farm use"

ในงาน “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2566

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


8 พฤศจิกายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065