รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์โรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีสุขภาพดี ในโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

17 สิงหาคม 2566


ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์โรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

คุณดวงหทัย ศรีภักดี และ คุณนริชา คำหลวง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์โรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีสุขภาพดี ในโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยสำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


17 สิงหาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002