รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา  ได้ผลการทดสอบ Interlaboratory Comparison ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในการตรวจหาเชื้อ Trypanosoma evansi และ Anaplasma marginale โดยวิธี Stained thin smears และ ตรวจหาตัวอ่อนของพยาธิ Trichinella spiralis ในกล้ามเนื้อสัตว์ด้วยวิธี Digestion ประจำปี 2566  ตามมาตรฐาน สถานบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

4 ตุลาคม 2566


ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์โรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา  ได้ผลการทดสอบ Interlaboratory Comparison ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ในการตรวจหาเชื้อ Trypanosoma evansi และ Anaplasma marginale โดยวิธี Stained thin smears

และ ตรวจหาตัวอ่อนของพยาธิ Trichinella spiralis ในกล้ามเนื้อสัตว์ด้วยวิธี Digestion ประจำปี 2566  ตามมาตรฐาน สถานบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์


4 ตุลาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065