รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา

21 มกราคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา 

ในโอกาสได้รับทุนจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ Office International des Epizooties; OIE) ในฐานะหัวหน้าโครงการเพื่่อทำการศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคลัมปิสกินในภูมิภาคเอเชีย โดยมี ผศ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สพ.ญ. นพวรรณ บัวมีธูป (ผู้เชี่ยวชาญ) และ สพ.ญ. ดร. อรพรรณ อาจคำภา จากกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ร่วมโครงการ

facebook link 


21 มกราคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065