รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรุณี เผ่าพงษ์ สังกัดงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 'ช้างทองคำ ประจำปี ๒๕๖๖' รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านการบริหาร

10 มกราคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวอรุณี เผ่าพงษ์
สังกัดงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา


ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
“ช้างทองคำ ประจำปี ๒๕๖๖”
รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านการบริหาร


10 มกราคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065