ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “นววิถีช้างไทย”(Thai elephant’s next normal)

8 มิถุนายน 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “นววิถีช้างไทย”(Thai elephant’s next normal)

ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang)

โดยมีกิจกรรมพิเศษ

  • การเสวนาเรื่อง “ช้าง” สุดเข้มข้น หลากหลายหัวข้อเพื่อก้าวเข้าสู่การเลี้ยงช้างอย่างมีมาตรฐาน
  • การจัดประเมินคุณวุฒวิชาชีพควาญช้าง เป็นครั้งแรกของเมืองไทย

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก


8 มิถุนายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002