ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยายพิเศษ เรื่อง State of the Art Chronic Enteropathy Management in Dogs and Cats

18 ธันวาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยาย  “State of the Art Chronic Enteropathy Management in Dogs and Cats”

โดย Assoc.Prof.Adam Rudinsky จาก College of Veterinary Medicine, The Ohio State University ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโรคเรื้อรังในระบบทางเดินอาหาร

จัดโดย สำนักวิชาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00 - 20.00 น.

ค่าลงทะเบียน 500 บาท/คน
ลงทะเบียนด่วน!! https://cmu.to/KVyhY

ปิดรับลงทะเบียน 19 ธันวาคม 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 0 5394 8071 (คุณก้อยน้อย)
 0 5394 8046 (คุณหนึ่ง)


18 ธันวาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065