ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสัมมนาการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

24 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศประชาสัมพันธ์

การสัมมนาการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม

วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด: https://shorturl.asia/nTsBa ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

ร่วมเสวนา : หัวข้อการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม โดยส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และ สมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (เอ็กโซติกเพท) TEPA

(ดำเนินรายการ: คุณวิชัย จากเพจ Me and Parrots)

บรรยาย : การแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง)

บรรยายโดย : คุณไตรศาสตร์ ศรีบุญชู (ศรีบุญชูฟาร์ม)

กิจกรรม : การกรอกข้อมูล การตรวจสอบเอกสาร การแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม


24 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065