ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผสมเทียมโค รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 16 วัน

27 ธันวาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผสมเทียมโค รุ่น 1”
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้ทางด้านการผสมเทียม สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในด้านการปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้ผ่านการอบรมสามารถดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ได้

ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 16 วัน
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://goo.gl/maps/iTfgYiLEqMUu7DNN6

ด่วน!! รับเพียง 30 คนเท่านั้น

ค่าลงทะเบียน 34,000 บาท/คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 053 948038, 08 1783 0611 (คุณนิลวรรณ์ )
โทร 053 948071 (คุณไพรินทร์)
Line ID : lath_cmu
สำรองที่พัก >> https://shorturl.asia/qRzrV


27 ธันวาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065