รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สพ.ญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข

5 มิถุนายน 2566


ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

อ.สพ.ญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร
อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข


ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมเป็น
Member of AAALAC International Council on Accreditation
ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรแห่งเดียวที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่ส่งเสริมการเลี้ยงและดูแลสัตว์ที่ใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์อย่างมีมนุษยธรรม ผ่านโปรแกรมการรับรองและประเมินโดยสมัครใจ

 


5 มิถุนายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065